Regulamin

korzystania z normobarii Ustka

 • Przed wejściem do komory należy zapoznać się z regulaminem.
 • Aby skorzystać z sesji w komorze normobarycznej należy poznać przeciwwskazania i wskazania do korzystania w podwyższonym ciśnieniu.
 • Przebywanie w komorze normobarycznej jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność.
 • W komorze nie spożywamy posiłków.
 • Osoby przychodzące na nocleg proszone są o przyniesienie kompletu swojej odzieży oraz pościeli łącznie z prześcieradłem i poduszką.
 • W komorze każdy ma możliwość skosztowania wody redox.
 • Zakazuje się wnoszenia do komory przedmiotów mogących wywołać pożar oraz używania otwartego ognia np.: papierosy, zapałki, zapalniczki.
 • Zakazuje się spożywania alkoholu podczas sesji.
 • Zabrania się dotykania aparatury i urządzeń, w które jest wyposażona komora.
 • W komorze można korzystać z toalety jednak nie wolno wrzucać do muszli toaletowej podpasek i chusteczek do higieny intymnej.
 • Jest zakazane używanie innych papierów toaletowych niż te dostępne w komorze.
 • Wszelkie zniszczenia dokonane przez uczestników sesji będą rozpatrywanie i rozliczane finansowo bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu.
 • W przypadku potrzeby nagłego opuszczenia komory w asyście personelu lub w ostateczności samemu przyciskamy czerwony awaryjny przycisk. Ciśnienie w komorze normobarycznej ulega dekompresji i w około 3 minut wychodzimy na zewnątrz.
 • Uwaga! Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów ponownego napełnienia komory!
 • Wejścia i wyjścia z komory są realizowane w asyście personelu. Stosowanie się do zaleceń obsługi zapobiega działaniom niepożądanym i zapewnia całkowite bezpieczeństwo.
 • Zaakceptowanie i korzystanie z dobrodziejstw komory normobarycznej oznacza w pełni przyjęcie niniejszego regulaminu i stosowanie się do panujących zasad.
 • W przypadku rezygnacji z wykorzystania Karnetu już po dokonaniu płatności, wpłacone 100% kwoty pozostaje w Normobaria-Ustka. Anulowanie karnetu wiążą się z utratą pełnej kwoty za jego zakup. Klient może przekazać karnet do wykorzystania innej osobie.
 • Osoba Kupująca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Zakupu Usługi lub Karnetu oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie Państwa dla naszych działań i współpracę.